Crema de întinerire a pielii

Quasar anti aging recenzii produse, De unde să cumperi Wycon? Lista tuturor magazinelor

În viziunea contemporană, marketingul este un proces social prin care indivizii obţin ceea ce doresc prin crearea, oferta şi schimbul liber de produse şi servicii, purtătoare de valoare, cu alte grupuri şi indivizi. Eforturile agenților economici se concentreză către stimularea vânzărilor.

quasar anti aging recenzii produse michelle pfeiffer anti-imbatranire

Noua concepție necesită eforturi de cercetare, de cunoaștere, de evaluare și de satisfacere a cerințelor consumatorilor. Noua filosofie a abordării activităţii de afaceri este reflectată de ceea ce se numeşte "conceptul de marketing".

El a fost fundamentat în de către John B. McKitterick - preşedintele companiei General Electric — care, la o şedinţă a Asociaţiei Americane de Marketing, a afirmat: conceptul de marketing este filozofia orientării către consumator, care implică acţiuni integrate şi coordonate precum şi atingerea unui anumit scop. După perioada imediat următoare anuluicând se fundamentează filozofia de marketing sub forma conceptului de marketing, mai precis, a unui nou concept de marketing în raport cu ceea ce a însemnat marketingul perioadei anterioare, marketingul, ca acţiune practică şi ca filosofe de orientare a activităţii, a continuat să evolueze.

Review of Quasar MD for at home anti-aging light therapy

Perioada conceptului de marketing reflectă concentrarea atenţiei către consumator, în vederea satisfacerii nevoilor sale prin intermediul activităţilor legate de analiză, planificare şi control a componentelor mix-ului de marketing. Profitul obţinut apare ca o rezultantă a 10 activităţilor legate de conceperea, producerea şi distribuirea produselor menite să satisfacă nevoile şi cerinţele consumatorilor. Perioada conceptului de marketing lărgit se manifestă după când Philip Kotler şi Sidney Levy au publicat un articol în Journal of Marketing intitulat Lărgirea conceptului de marketing.

În lucrarea amintită se quasar anti aging recenzii produse ideea că tehnicile de marketing trebuie să fie folosite de către toate organizaţiile care au nevoie de răspunsuri favorabile pentru promovarea intereselor grupurilor din interiorul lor. Cei doi autori afirmau că marketingul este o activitate a societăţii, care se răspândeşte pretutindeni, şi care înseamnă mult mai mult decât vânzarea pastei de dinţi, săpunului şi oţelului.

quasar anti aging recenzii produse remedii naturale pentru ridurile din jurul ochilor

Se argumenta aceasta prin faptul că datorită sporirii capacităţii lor productive oamenii pot să dedice o parte mai mare din timpul şi energia lor pentru activităţi sociale şi pentru crearea şi a altor organizaţii decât cele specifice activităţii de afaceri. În acest context, conceptul de marketing se difuzează practic în toate domeniile activităţilor noneconomice: învăţământ, cultură, sănătate, politică, biserică, armată, servicii publice etc. Abordarea marketingului în aceste domenii se face gândind în termenii fundamentali ai marketingului: produse, consumatori şi instrumente de marketing.

În esenţă, dar cu particularităţile de rigoare, filosofia şi tehnicile de marketing aplicate de către organizaţiile din sfera activităţilor de afaceri sunt relevante şi folositoare pentru toate celelalte tipuri de organizaţii din toate celelalte domenii. Quasar anti aging recenzii produse condiţiile extinderii marketingului în domeniile noneconomice, după se dezvoltă şi conceptul de marketing societal.

El reflectă apariţia unei noi exigenţe în concepţia şi acţiunea de marketing: luarea în considerare a intereselor de ordin general ale societăţii. Realitatea orientării către piaţă, către satisfacerea cerinţelor consumatorilor individuali, a pus în lumină faptul că nu întotdeauna ceea ce este bun pentru individ este bun şi pentru societate în ansamblul său. Poluarea, tendinţa de epuizare a unor resurse naturale, evoluţiile demografice complexe, sărăcirea unor categorii de oameni, extinderea unor maladii grave, devin probleme presante nu numai pentru naţiunile lumii, dar şi pentru comunitatea mondială.

Agenţii economici, organizaţiile în general, nu mai pot face abstracţie sau trata îngust şi limitat aceste probleme complexe şi grave.

Conceptul de marketing societal are deci în vedere o corelare şi o optimizare în dinamică, pe termen lung, a intereselor organizaţiilor cu cele ale consumatorilor şi cu cele ale societăţii.

Conceptul de marketing societal susţine că menirea unei organizaţii este să determine nevoile, cerinţele şi interesele pieţelor-ţintă şi să ofere satisfacţia aşteptată într-un mod mai eficient decât concurenţii săi, în aşa fel încât să menţină sau să sporească bunăstarea consumatorilor şi a societăţii.

Ea reflectă responsabilitatea pe care şi-o asumă firmele în raport cu nevoile generale ale societăţii, cu interesele sale pe termen lung. Se vorbeşte astfel, în prezent, de "marketingul civlizaţiei", menit să asigure bunăstarea indivizilor, dar şi a grupurilor sociale şi a societăţii, pe baza afirmării unor comportamente în strânsă legătură cu un set de norme - stabilit de puterea legislativă şi executivă - corespunzător nivelelor locale, regionale, naţionale, continentale sau mondiale.

În prezent, viziunea de marketing dobândeşte noi valenţe în măsura în care marketingul este conceput ca un sistem ce presupune un ansamblu de comunicaţii multilaterale care funcţionează ca un model cibernetic [22, p. În acest sens, profesorul Claude Matricon consideră că acest sistem înglobează marketingul civilizaţiei - ca expresie a aşteptărilor şi dorinţelor cetăţenilor şi a factorilor quasar anti aging recenzii produse putere quasar anti aging recenzii produse marketingul strategiilor, ca expresie a aşteptărilor şi dorinţelor, pe de o parte ale consumatorilor, şi, pe de altă parte, ale întreprinderilor şi ale mediului lor exterior.

Să ne reamintim Înţelegerea marketingului, atât ca mod de gândire cât şi ca mod de acţiune, necesită cunoaşterea semnificaţiilor sale având în vedere diferite perspective şi puncte de vedere. În acest sens, marketingul a fost definit ca un proces economic şi social, a fost abordat din perspectivă managerială, caracterizat prin prisma relaţiilor furnizor-client etc. Definirea marketingului ca un proces social și economic Definirea marketingului ca un proces social şi economic s-a realizat având în vedere contextul existent în S.

A în prima jumătate a acestui secol. Se analizau mărfurile ca atare, instituţiile de marketing prin intermediul cărora produsele erau aduse pe piaţă brokeri, angrosişti, detailişti sub formele lor multiple şi variate, precum şi funcţiile îndeplinite de aceste instituţii. Abordările se realizau într-o manieră descriptivă, dintr-o perspectivă instituţională şi quasar anti aging recenzii produse, iar marketingul era privit ca un proces social şi economic.

Abordarea instituţională şi funcţională se modifică în când Asociaţia Americană de Radicali liberi și anti-îmbătrânire defineşte marketingul astfel: Realizarea activităţilor de afaceri orientate către, 13 şi care ţin de, asigurarea fluxului de bunuri şi servicii de la producător la consumator şi utilizator.

Din ea rezultă că marketingul are în vedere realizarea unui complex de activităţi economice privind obţinerea de bunuri şi servicii şi orientarea lor ceea ce implică activităţi de promovare şi distribuţie adecvate atât către consumatorii individuali cât şi către consumatorii industriali.

Universul este plin de obiecte deosebit de mari, de la planete şi stele până la găuri negre, galaxii şi roiuri de galaxii. În acest material Live Science trece în revistă recordurile de mărime ale obiectelor din Univers.

Cu toate că izvorăşte din abordarea funcţională, ea defineşte deci funcţiile marketingului cu precădere din perspectiva activităţilor de afaceri şi nu sub aspectul unui proces social sau economic. În prezent, marketingul este definit într-o viziune mult mai largă, care are în vedere examinarea lui ca proces economic şi social şi extinderea sa asupra altor forme ale schimbului, cum ar fi scimbul de idei şi de mesaje. În acest sens, Philip Kotler precizează că marketingul contemporan reprezintă un mecanism economic şi social prin care indivizii şi grupurile îşi satisfac nevoile şi dorinţele lor prin intermediul creării şi schimbului de bunuri, servicii şi idei între semeni.

Trebuie menţionat că abordarea funcţionalistă şi instituţională a definirii marketingului dintr-o perspectivă largă, economică şi socială, coexistă cu abordarea marketingului din perspectiva managerială a firmei. În prezent, perspectiva managerială de abordare a devenit punctul dominant de vedere în cărţile de marketing şi în revistele de specialitate.

Riduri flori de mușețel

Această perspectivă este sprijinită de ştiinţa managementului şi ştiinţele comportamentale. Definirea marketingului din perspectivă managerială Abordarea managerială în studiul marketingului devine tot mai evidentă, în context american, în perioada Această abordare denumită marketing management conducerea de marketing are în vedere procesul de adoptare a deciziilor şi de rezolvare a problemelor din perspectiva marketingului, axat pe un suport analitic constituit din teoria economică, psihologie, sociologie şi statistică.

Abordarea managerială este legată nemijlocit de conceptul de marketing-mix şi de o tratare analitică a conducerii de marketing ce presupune secvenţele: analiză, planificare, implementare, control. În dicţionarul termenilor de marketing al Asociaţiei Americane de Marketing, apărut îndefinirea marketingului din perspectivă managerială se face astfel: Marketing management este procesul de planificare şi realizare a conceperii, preţului, promovării şi distribuţiei de idei, bunuri şi servicii, pentru a crea schimburi menite să satisfacă obiectivele individuale şi organizaţionale.

În ultimă instanţă, managementul marketingului înseamnă managementul cererii de piaţă. Cercetării de marketing îi revine misiunea de a corela potenţialul firmei cu cerinţele pieţei. Fundamentarea conceptului de marketing în poziţionează marketingul, alături de inovaţie, ca funcţia principală a firmei deoarece scopul principal al oricărei activităţi de afaceri a devenit crearea consumatorului satisfăcut. Profitul nu mai este privit ca un obiectiv ci ca o recompensă pentru crearea consumatorului satisfăcut.

Exemple Din perspectiva întreprinderilor producătoare de bunuri şi servicii, marketingul, ca o nouă funcţie a activităţii de afaceri are în vedere mai multe tipuri de activităţi, care din punctul de vedere al producătorului sunt determinante pentru afirmarea orientării sale către piaţă. Exemplificaţi activități pentru fiecare dintre categoriile de mai sus. Aceste tipuri principale de activităţi, desfăşurate prin prisma concepţiei de marketing, combinate într-un anumit mod, în funcţie de posibilităţile firmei şi cerinţele mediului extern, au fost denumite de Neil Borden ca reprezentând mixul de marketing sau marketing-mix.

Marketing mix este aşadar un set de instrumente de marketing pe care o firmă, în general o organizaţie, le foloseşte pentru atingerea obiectivelor sale în raport cu mediul în care acţionează. Împreună, acestea mai poartă denumirea de cei "4P" ai marketingului. Subliniind rolul ce revine mixului de marketing, în Dicţionarul Explicativ de Marketing realizat sub coordonarea a trei reputaţi profesori români, se arată că marketingul-mix lapte anti-imbatranire în vedere orientarea activităţii de marketing a firmei în funcţie de resursele interne şi de condiţiile pieţei, prin combinarea într-un tot unitar, coerent, sub formă de programe, a elementelor politicii de produs, de preţ, de distribuţie şi promovare.

Alături de această abordare au apărut şi alte modalităţi de interpretare a mixului de marketing. Astfel, dacă cei 4P care alcătuiesc mixul de marketing se consideră că reprezintă viziunea vânzătorului privind instrumentele de marketing prin care el poate influenţa consumatorii, din perspectiva acestora se consideră că se poate vorbi şi de cei 4C ai consumatorului, care reflectă beneficiul aşteptat de consumator pentru fiecare componentă a mixului.

Din acest punct de vedere soluţia dorită de consumator se leagă de produs, costul plătit de consumator se leagă de preţ, comoditatea dorită se leagă de distribuţie plasareiar comunicarea se leagă de promovare. Se consideră astfel că pot fi identificate patru funcţii generice ale marketingului, care, în acelaşi timp, sunt condiţii necesare quasar anti aging recenzii produse procesului de schimb [30, p.

Din punct de vedere teoretic, atât concepţia cât şi activităţile de marketing ale unui producător au fost sintetizate de-a-lungul timpului în diferite definiţii, de altfel foarte numeroase, de către cercetători, practicieni sau organizaţii ale specialiştilor din domeniul marketingului.

Pentru a cunoaşte evoluţia în timp a gândirii de marketing, prin prisma modalităţilor prin care s-a definit şi quasar anti aging recenzii produse marketingul, sunt prezentate, în continuare câteva asemenea definiţii. Stanton preciza: marketingul este un întreg sistem quasar anti aging recenzii produse activităţi economice intercondiţionate, referitoare la conceperea, preţurile, distribuirea şi promovarea produselor şi serviciilor menite să satisfacă consumatorii actuali şi potenţiali.

Având în vedere aceeaşi orientare către consumator, marketingul a fost definit de către John R. Sargent, prin prisma aspectelor de utilitate pe care le pretinde consumatorul, astfel: firma trebuie să producă pentru a vinde ceea ce vrea consumatorul, în modul în care acesta îl doreşte, când şi unde doreşte el şi la preţul pe care acesta este dispus să-l plătească. În cadrul acestui mod de abordare sunt utilizate modele ale ştiinţei comportamentului pentru a structura definirea problemei ce se impune a fi rezolvată, se face apel la cercetarea de marketing pentru a afla răspunsuri la întrebări, a identifica variabilele de marketing şi a cunoaşte legăturile dintre ele, se recurge la analiza statistică pentru a verifica ipotezele, a stabili intensitatea legăturilor dintre variabile şi a descoperi noi legături etc.

Toate acestea denotă că marketingul dispune de capacitatea de a realiza optimizarea problemelor care apar în sfera sa de cuprindere. Din punct de vedere al conducerii de marketing, pornind de la definiţiile anterioare, rezultă că acest proces necesită planificarea, organizarea, realizarea şi controlul activităţilor de 17 marketing care promovează şi stimulează schimburile, astfel încât obiectivele organizaţiei să fie realizate cât mai deplin şi mai eficient.

Cu toate acestea, modelul de gândire centrat atât pe mix-ul de marketing al lui McCharty cât şi pe analiză, planificare şi control, ca în cadrul managementului marketingului al lui Kotler, este supus unor critici deoarece se consideră că, în realitate, acest mod de abordare se îndepărtează de la filosofia activităţii de afaceri.

În acest sens, Michael Baker afirmă: din punctul nostru de vedere acest model este necorespunzător deoarece, ca şi în cazul orientării către producţie, pe care susţine că cea mai bună cremă hidratantă anti-îmbătrânire pentru pielea uscată înlocuieşte, el pune un accent special pe ceea ce producătorii sau vânzătorii oferă consumatorilor şi nu pe ceea ce trebuie să facă ei pentru consumatori.

Marketingul relaţional Alături de managementul marketingului, ca o paradigmă a gândirii de marketing dominantă pe parcursul a trei decenii —s-a conturat şi apoi s-a afirmat cu putere, dupăo altă paradigmă a gândirii de marketing, şi anume, marketingul relaţional.

Chirurgie la față

Acest mod de abordare a marketingului pune accent pe raporturile sau relaţiile dintre părţile implicate într-un proces de schimb şi nu pe realizarea momentană a tranzacţiei în sine. Însuşi Kotler afirmă, în prezent, că marketingul bazat pe tranzacţii este o parte a unei idei mai largi numită marketing relaţional.

Berry în şi dezvoltat ulterior de alţi profesori americani precum A. Parasuraman şi Ph. O contribuţie deosebită a fost adusă de specialiştii vest-europeni, din ţările scandinave, Anglia şi Germania. Se consideră că definiţia reprezentativă pentru marketingul relaţional este cea dată în de către Grönroos, care într-o lucrare prezentată la Conferinţa Anuală a Academiei Europene de Marketing sublinia că marketingul constă în stabilirea, menţinerea şi întărirea raporturilor cu consumatorii şi alţi parteneri, având în vedere un profit, astfel încât obiectivele părţilor să se realizeze.

Aceasta se înfăptuieşte prin schimb mutual şi îndeplinirea quasar anti aging recenzii produse. Prin modul în care este definit, marketingul relaţional urmăreşte fidelizarea cumpărătorilor într-o proporţie cât mai ridicată şi asigurarea loialităţii lor pe termen lung.

Având în vedere caracteristicile marketingului relaţional, unii autori consideră că distincţia dintre firmă şi mediul ei de piaţă dispare în cazul marketingului relaţional, deoarece orientarea generală se focalizează pe construirea unor raporturi pe termen lung cu consumatorii şi cu celelalte categorii de parteneri.

A în prima jumătate a acestui secol; marketingul are în vedere realizarea unui complex de activităţi economice privind obţinerea de bunuri şi servicii şi orientarea lor către consumatorii individuali și consumatorii industriali. Caracteristica de bază a marketingului relaţional o reprezintă construirea de către organizaţia în cauză a unor relaţii pe termen lung, reciproc avantajoase, cu parteneri de bază.

quasar anti aging recenzii produse top 10 creme anti-îmbătrânire rapoartele consumatorilor

Concepții privind abordarea de marketing Din perspectiva conducerii de marketing, care în esenţă presupune planificarea şi realizarea programelor destinate să creeze, să sporească şi să menţină schimburi avantajoase cu pieţele - obiectiv, putem distinge mai multe modalităţi sau concepţii, privind orientarea şi conducerea eforturilor de marketing ale agenţilor economici.

Aceste concepţii care exprimă de fapt poziţionarea strategică a firmei în raport cu piaţa sunt: orientarea spre producţie, orientarea spre costuri minime, orientarea spre tehnologie, orientarea spre produs, orientarea spre vânzări, orientarea spre piaţă, orientarea spre societate. Înainte de a le analiza, se impune o precizare şi anume: marketingul conceput ca produs al practicii presupune o serie de orientări care sunt diferite de orientarea care rezultă din conceptul de marketing care, aşa cum am precizat anterior, reprezintă marketingul ca o filosofie sau un mod specific de gândire [8, p.

Deci, ca activitate practică, din perspectiva conducerii de marketing, cu precădere a raporturilor întreprindere-piaţă, o serie de întreprinderi pun la baza orientării activităţii lor, prin prisma realităţilor pieţelor pe care acţionează, şi alte concepte, care sunt diferite faţă de conceptul de marketing. Evident, alte întreprinderi optează pentru conceptul de marketing orientarea spre piaţă sau către un marketing societal. Ca atare, cele mai întâlnite concepte sunt: a Conceptul orientării către producţie.

Această concepţie pleacă de la premiza că vor fi preferate acele produse caracterizate prin disponibilitate şi preţ redus.

Recomandarea noastra

Întreprinderea respectivă 19 îşi va concentra resursele, sau o parte a acestora, către sporirea producţiei în vederea reducerii costurilor şi a preţurilor de vânzare, astfel încât cererea existentă să poată fi satisfăcută în condiţii cât mai bune.

Firma Texas Instruments a obţinut un mare succes de piaţă în cazul "calculatoarelor de buzunar" ca urmare a realizării unor costuri reduse şi practicării unor preţuri accesibile, în condiţiile unei producţii de masă.

Crema de întinerire a pielii Riduri flori de mușețel 3 ingrediente cosmetice cu efect de întinerire a pielii. Ni se spune nu doar că vom avea o piele mai curată și mai catifelată în cazul în care crema are și una dintre.

În schimb, în cazul ceasurilor electronice, a suferit un eşec, în ciuda costurilor şi preţurilor reduse, eşec datorat neatractivităţii lor. De aici rezultă că, în prezent, într-un context dat, orientarea către producţie poate avea efecte benefice numai dacă, în realitate, ea reprezintă o orientare şi către consumator.

Exemplificaţi alte produse ale unor firme orientate către producție b Conceptul orientării către costuri minime.

quasar anti aging recenzii produse crema de fata amour anti-imbatranire

O asemenea concepţie reflectă orientarea firmelor către anumite quasar anti aging recenzii produse care pot fi obţinute cu cele mai reduse costuri posibile cu scopul de a practica preţuri de vânzare cât mai mici. În acest mod sunt create condiţii pentru a pătrunde pe anumite pieţe, pentru consolidarea rapidă a poziţiilor de piaţă sau pentru eliminarea concurenţilor.

El presupune efort creativ şi necesită orientarea resurselor întreprinderii către conceperea şi asimilarea unor tehnologii pe baza cărora să se asimileze noi tipuri de produse. Exemple Punerea la punct de către firma americană POLAROID a tehnologiei de obţinere instantanee a fotografiei color şi realizarea aparatelor fotografice corespunzătoare. Şi firma Philips până nu de mult a avut o orientare către tehnologie.

În prezent, orientarea către clienţi a devenit determinantă. Firme cu o pronunţată orientare tehnologică sunt acelea care îşi desfăşoară activitatea în domeniile tehnologiei de vârf: biotehnologii, microelectronică, roboţi etc.

De unde să cumperi Wycon? Lista tuturor magazinelor

Exemplificaţi alte produse ale unor firme orientate către tehnologie d Conceptul orientării către produs. Acest concept se adoptă atunci când anumite segmente de consumatori preferă produse de calitate foarte înaltă, cu trăsături distinctive sau cu 20 performanţe de excepţie. În asemenea situaţie întreprinderile se pot orienta către asimilarea unor noi tipuri de produse şi către continua lor perfecţionare. Dar nu întotdeauna performanţele tehnice excelente pot reprezenta un succes de piaţă.

Ele trebuie corelate şi cu alte cerinţe de marketing şi nu pot fi rupte de cerinţele reale ale consumatorilor. Nu sunt rare situaţiile când conceptul de produs conduce la ceea ce se numeşte miopia de marketing, adică la o concentrare a atenţiei asupra produsului în detrimentul nevoilor reale ale consumatorilor.

quasar anti aging recenzii produse masca pentru barbati de la riduri

Exemple În S. Ca urmare, au ignorat concurenţa făcută de alte modalităţi de transport cum ar fi, spre exemplu, companiile aeriene, transportul cu autobuze, camioane, autoturisme etc. O asemenea orientare pleacă de la presupunerea că atunci când nu sunt stimulaţi şi convinşi, consumatorii nu vor cumpăra niciodată de la un vânzător o cantitate suficientă de produse.

Datorită acestei inerţii unele firme consideră că se impune o stimulare a vânzărilor prin intermediul unui largi game de tehnici de vânzare şi de mijloace de promovare. În acest sens se fac eforturi deosebite de promovare şi de stimulare a vânzării. Această orientare se practică într-o formă agresivă în cazul unor bunuri fără o mare căutare, a acelor produse care în mod normal nu sunt cerute curent enciclopediile, spre exemplu precum şi de către o serie de organizaţii quasar anti aging recenzii produse instituţii propaganda partidelor politice pentru candidatul lor.

Pentru a fi eficientă, vânzarea unui produs trebuie să fie precedată de o multitudine de alte activităţi specifice marketingului, începând cu quasar anti aging recenzii produse de identificare a nevoilor şi de înţelegere a acestora, continuând cu realizarea produsului conform aşteptărilor şi terminând cu stabilirea preţului şi introducerea lui în sistemele de distribuţie.

Atunci când toate aceste activităţi se desfăşoară din perspectiva conceptului de marketing, produsele se vor vinde cu uşurinţă, uneori de la sine. Această precizare are menirea de a înţelege clar că între vânzări şi marketing nu se poate pune semnul egalităţii. Theodore Levitt a delimitat cel mai bine diferenţa dintre conceptul de vânzare şi conceptul de marketing precizând: vânzarea se concentrează pe nevoile vânzătorului, marketingul pe cele ale cumpărătorului.

Vânzarea se ocupă de nevoia unui vânzător de a-şi transforma produsul în bani lichizi, marketingul pe ideea de a satisface nevoile cumpărătorului cu ajutorul produsului şi al întregului lanţ de activităţi asociate creării, furnizării şi consumului acestuia [21, p.

După cum s-a menţionat deja, o asemenea orientare pleacă de la premisa că atingerea scopurilor organizaţiei respective 21 depinde de cunoaşterea anticipată a nevoilor, cerinţelor şi dorinţelor consumatorilor, în general ale pieţelor-ţintă, şi de preocuparea de satisfacere a acestora la un nivel mai înalt decât cel al concurenţilor.

Orientarea către piaţă sau orientarea de marketing se bazează pe filosofia satisfacerii cerinţelor consumatorului pornind de la identificarea şi cunoaşterea lor cât mai exactă.

În această situaţie profitul va fi dependent de nivelul de satisfacere a dorinţelor şi preferinţelor consumatorilor. Conceptul de marketing se sprijină pe patru elemente de bază: piaţa - ţintă, nevoile consumatorului, marketingul coordonat integrat şi rentabilitatea.

Piaţa - ţintă are în vedere acel segment sau acele segmente de piaţă pe care întreprinderea consideră că le poate deservi în raport cu obiectivele şi strategiile sale.

Nevoile consumatorului se referă la necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii de către firmă a tuturor aspectelor care definesc nevoia respectivă, a dorinţelor, preferinţelor şi aşteptărilor consumatorului sau grupului respectiv de consumatori.

Produse similare

Satisfacerea cu adevărat a nevoilor consumatorului conduce la păstrarea clienţilor şi stimulează atragerea unor noi clienţi. Un client satisfăcut sau chiar încântat de un produs reprezintă un mijloc de publicitate incomparabil mai eficient decât orice reclamă prin mass-media.

quasar anti aging recenzii produse amazon intenskin

A pierde din clienţii existenţi înseamnă a te rupe de quasar anti aging recenzii produse şi a te plasa în cele din urmă în afara ei.

Marketingul coordonat sau integrat necesită o corelare adecvată a tuturor activităţilor de marketing, pe de o parte, şi o coordonare şi integrare a activităţilor de marketing cu toate celelalte activităţi corespunzătoare celorlalte funcţii ale organizaţiei, pe de altă parte.

Profitabilitatea are în vedere nevoia firmei de a obţine un profit, evident, în cazul activităţii de afaceri.

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Conceptul de marketing consideră profitul nu ca un scop în sine, ci, ca o răsplată pentru lucrul bine făcut, adică pentru strădania de a răspunde cât mai bine aşteptărilor prezente şi viitoare ale consumatorilor. Se are în vedere deci conceptul de marketing societal care, după cum s-a menţionat, presupune realizarea unor raporturi optime, pe termen lung, între interesele consumatorilor individuali, interesele producătorului şi quasar anti aging recenzii produse societăţii.

Concepţia de marketing a orientării către piaţă şi social - tipică pentru marketingul contemporan - o putem exprima, prin prisma legăturilor şi relaţiilor pe care le implică, astfel: 22 Fig. Prin acţiuni de marketing corelate şi integrate, trebuie să se răspundă aşteptărilor, cerinţelor şi preferinţelor tuturor acestora.

Chiar dacă în prezent, în realitate, sunt puţine firme care practică cu adevărat conceptele de marketing şi de marketing societal, evoluţia generală a economiei şi societăţii va impune ca şi alte organizaţii să asimileze asemenea orientări care, la rândul lor, prin efectele pe care le generează, vor menţine tendinţa de progres şi civilizaţie.

Test de autoevaluare a cunoştinţelor 1.

Download aplicații mobile

Marketingul reprezintă: a o nouă filosofie c unitatea de măsură a schimbului b o funcție a diverselor organizații d o nouă stiință economică 2. Marketingul a apărut: a în secolul 20 c înaintea schimbului b în în Anglia d în in SUA 24 a s-a afirmat după c reprezintă constuirea unor relații b pune accent pe tranzacții d este un serviciu post-vânzare 4. Conceptul orientării către piață: a reprezintă asimilarea c reflectă orientarea către reducerea tehnologiilor costurilor b se preocupă de satisfacrerea d presupunea realizarea unor raporturi piețelor-țintă optime între producător și societate 5.