Monica Lovinescu Jurnal - (Volumul 2) | PDF

Hersant media suisse anti aging. COLLEGIUM Media

Spre deosebire de majoritatea istoricilor, care interpretează faptele culese din documentele vremii, în această lucrare, cele pe care le public, nu vor fi comentate interpretate. Voi interveni numai pentru explicitarea celor ce succed.

Aşadar, las cititorului libertatea de a le analiza, după propriu-i discernământ. Până în anulunele documente au aparţinut "Fondului Special", altele fiind documente clasificate. Astăzi sunt libere la cercetare, pentru istorici şi cercetători.

COLLEGIUM Media

Aceste volume au fost tipărite într-un număr extrem de mic, deoarece nu am niciun sponsor, finanţele mele nepermiţându-mi să fac mai mult. Adevărata faţă a României între şi trebuie cunoscută de toţi cetăţenii României.

Interpretând — conform cu adevăratul conţinut în documentele ce le public — trecutul, se pot trage învăţăminte pentru prezent şi viitor, iar cei care nu au şi nu vor avea acces la conducere sau guvernare să-şi dea seama din aceste învăţăminte cum trebuie să se acţioneze — cu mijloace paşnice — pentru a contribui la dirijarea României spre civilizaţie.

hersant media suisse anti aging

DacoRomânia trebuie să renască în Uniunea Europeană prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă. Multe din documentele redate sunt rapoarte ale agenţilor de siguranţă, poliţailor, referate şi dări de seamă ale comisarilor speciali sau şefilor de brigăzi şi divizii de siguranţă. Spre edificarea crema de fata bioretin cine doreşte să cerceteze înscrisul completam trecut la nota de subsol denumirea fondului de arhivă, numărul şi anul respectiv al dosarului.

Fiecare volum cuprinde o temă tematică. Marea majoritate a documentelor sunt inedite - în felul lor - necunoscute cetăţenilor României, şi nu se poate spune că unul este mai important decât celelalte, de aceea, îmi este deosebit de greu să fac o sinteză a fiecărui volum publicat.

IDENTITATEA MELANCOLICĂ LA SØREN KIERKEGAARD

Cantitatea de informaţii, din volumul respectiv, este atât de mare şi diversificată, încât este imposibil de a fi prezentată într-un rezumat. Totuşi, pentru uşurinţa lecturii, am trecut în "sumarul" fiecărei cărţi, problemele tratate, căutând să fiu pe înţelesul tuturor cititorilor.

Acel fapt singular, documentele, aproape toate, cuprind modul defectuos în care a fost condusă România în decursul timpului rezumă o mentalitate a majorităţii vârfurilor conducătoare ale obiditei noastre populaţii. Aici, îmi permit să fiu întru totul de acord cu următoarea frază a lui Nicolaie Iorga: "Şi dau voie oricui să mă cheme în judecată pentru că am denunţat, nu ţara mea, ci pe acei cari nenorocesc de atâta vreme această ţară" Parlament, Documentele sunt reproduse întocmai după originalele existente în dosarele Arhivei Naţionale — Direcţia Arhive Istorice Centrale.

Nu am adăugat nici o virgulă, nu am făcut nici o corectură, nici chiar ortografică. Am eliminat, totuşi, frazele de prisos lăsând, pe cât mi-a fost posibil, esenţialul din documentul citat; spaţiul cărţii nu-mi permitea să public documentul în întregime. Datorită faptului că informatorii şi agenţii de siguranţă au fost victor ebner switzerland anti aging sunt şi astăzi din toate mediile sociale, nu trebuie să avem pretenţia ca vocabula lor să fie scrisă — în notele respective — corect gramatical.

Nota trebuia să aibă o singură calitate: să fie corectă, să conţină adevărul să fie obiectivă. Crucea Roşie. Biserica" Întotdeauna starea social-economică a ţăranului a fost, după cum spunea deputatul I. Popescu"înapoiată". În decursul anilor, a zecilor de ani, foarte puţine schimbări s-au petrecut în mediul sătesc, cu toate promisiunile de mai bine ale parlamentarilor şi ale clasei avute.

Hersant media suisse anti aging redat câteva documente, în special de la şedinţele Camerei Deputaţilor. Din conţinutul lor se constată insensibilitatea crasă, din partea guvernanţilor, faţă de această clasă socială, ţinută în mod premeditat în incivilizaţie, incultură, lăsată să mustească în condiţii de mizerie.

Prea multă indigenţă a fost şi este în ţara noastră Civilizaţia se impune cu energie, nu se realizează cu nenumărate rugăminţi. Sumar: Despre cauzele marii răscoale ţărăneşti din Starea de spirit la sate în urma scumpirii traiului. Se vorbeşte mult, dar, ca de totdeauna, măsurile se lasă aşteptate. Escrocheria Antreprizei I. Degringoladă în administraţie.

Nimic nu s-a schimbat: "Aceeaşi Mărie, cu altă pălărie". Scumpirea în lanţ a produselor alimentare; cauze. După 23 August Pregătirea inflaţiei monetare. Sindicatele au căzut sub influenţa maghiară. Uniunea Sovietică începe să preia controlul economiei. Seceta din Moldova. Armata Roşie nu are respect nici pentru Crucea Roşie; regele rămâne impasibil. Activitatea desfăşurată în România de preoţii romano-catolici şi luterani în favoarea Germaniei şi Ungariei.

Propagandă anti-românească în Ardeal, făcută de episcopul maghiar. Evreii profanează imaginea lui Isus Cristos. Cultele din România. Siguranţa Statului. Situaţia precară a veteranilor din războiul din Despre războiul balcanic. Despre concentrări şi costul cremei anti-îmbătrânire allure. Dezinteresul organelor competente pentru paza punctelor strategice de apărare.

Spionii îşi fac treaba stingheriţi sau nestingheriţi. Participarea României în primul război mondial. Sinteză asupra operaţiunilor militare în primul război mondial.

Monica Lovinescu Jurnal 1985 - 1988 (Volumul 2)

Scrisori adresate regelui Ferdinand, referitoare la dispoziţia acestuia de a distruge, cu ocazia retragerii trupelor ruseşti din război, unele bunuri strategice. Cumpărarea unor vase de război care nu erau necesare.

  • Injectii acid hialuronic
  • Anti-îmbătrânire de casă

Soldele ofiţerilor şi "coşul de piaţă". Răzbunarea rusească şi a "cozilor de topor" comunisto-bolşevice. Înfiinţarea Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale. Starea deplorabilă a organizării Poliţiei Capitalei.

Siguranţa este alarmată şi îngrijorată de numărul crescând al spionilor. Guvernul nu ia nici o măsură. Despre comportamentul jandarmilor şi fraudele din poliţie. Organizarea Serviciului Special de Informaţii. Rezistenţa română anticomunistă.

PSIHIATRIE A COPILULUI SI ADOLESCENTULUI - PDF Free Download

Activitatea Poliţiei Judiciare Militare Cei care au importat anarhismul şi socialismul în România nu sunt românii. Documentele arhivistice demonstrează, fără drept de tăgadă, că aceşti nou veniţi, în loc să fie mulţumiţi şi recunoscători pentru că li s-a dat un cămin în România - foarte mulţi dintre ei s-au îmbogăţit pe meleagurile noastre - au căutat, prin minciuna propagată prin toate mijloacele, dar mai ales prin presa vremii sau în discursurile ţinute la diferitele congrese ale lor internaţionalesă ne ponegrească, să ne insulte.

Ba mai mult, profitând de ignoranţa unei anumite părţi a populaţiei autohtone, au încercat să-i otrăvească sufletul, îndemnând-o la acte nepermise de lege. Dar românul, care a urât întotdeauna violenţa, nu le-a dat curs. Faptele acestea pot fi specifice altor neamuri, dar nu nouă. Suntem şi am fost întotdeauna paşnici. Dar nu laşi. Sumar: - Istoria Partidului Anarhist şi doctrina anarhistă. Supravegherea activităţii grupurilor anarhiste din Bucureşti.

Informaţii asupra membrilor acestora.

Monica Lovinescu Jurnal - (Volumul 2) | PDF

Punctul de vedere al unui socialist privitor la socialismul din România. Legături internaţionale ale socialiştilor din România. Diferite rapoarte referitoare la activitatea comunistă. Bolşevismul îşi începe ofensiva împotriva opoziţiei democrate.

PSIHIATRIE A COPILULUI SI ADOLESCENTULUI

Aservirea economiei româneşti Uniunii Sovietice. Concluzii ale Serviciului Special de Informaţii.

  • Cea mai bună cremă anti-îmbătrânire pentru pielea asiatică
  • Proiect igiena personala

Regimul bolşevic îi arestează pe membrii partidelor istorice, dar mai ales pe ţărănişti. Tratative între legionari şi comunişti. Fraudarea alegerilor etc. Despre servilismul faţă de străini, specific conducătorilor şi fruntaşilor României. Situaţia precară a infrastructurii României.

Despre pacea de la Bucureşti, încheiată de guvernul Marghiloman. Legea pentru crearea unui impozit progresiv pe venitul îmbogăţiţilor de război lege pe care liberalii, venind la putere, nu au aplicat-o, deoarece ei erau aceşti îmbogăţiţi.

Câte nu se promit în campania electorală; după care fură cine poate şi cât mai consistent, că gloata tot nu pricepe Cercetând greşelile trecutului putem găsi calea viitorului pentru a ne asigura izbânda.

Întrebarea care se pune, este: Când va fi acest viitor? Pentru că viaţa noastră politică, nu ne înfăţişează o luptă de idei şi de principii între hersant media suisse anti aging, ci o luptă de mici şi seci ambiţii, o luptă de interese meschine, personale. Dacă "nu cade", tot "pică" Nereguli sau, pur şi simplu, hoţie? Cum "lucrează" conducerea ţării cu investitorii străini.

IDENTITATEA MELANCOLICĂ LA SØREN KIERKEGAARD - PDF Free Download

Corupţia la rang de virtute. Într-adevăr, justiţia este oarbă dar şi surdă. Pensionarii - marginalizaţii tuturor timpurilor, sau, să ia aminte cei care sunt în activitate, că şi ei vor fi pensionari.

hersant media suisse anti aging

Informatorul Coroanei. Liberalii persistă în ambiguitate. Armistiţiul a fost semnat de regele Mihai în luna apriliedar nu a fost înaintat Marilor Puteri decât la 23 august Fostul rege o cunoaşte Scurt istoric al PNŢ.

Se cere sprijinul regelui Mihai; dar regele ajută "prin neimplicare", precum "Pilat din Pont". Chemare către români. Mişcarea studenţească" Sumar: Urmărirea persoanelor care manifestau hersant media suisse anti aging antisemite. Scrisoare semnată I. Notele agenţilor de Siguranţă, cuprinzând discursurile ţinute de N. Iorga la Universitatea de Vară "Vălenii de Munte". Lupta acestuia pentru românitate. Expulzarea sa din Austro-Ungaria.

Patrioţii români cer eliberarea Ardealului. Arestarea de către maghiari a unor studenţi români în gara Turnu-Roşu. Specificul naţionalismului în România. Congresele studenţeşti.

hersant media suisse anti aging

Întotdeauna corpul didactic a avut salarii mici. Cum se editează manualele şcolare - obicei împământenit etc. Minoritarii germani. Armata germană în România" Sumar: Incident la Bucureşti între conducerea austro-ungară şi maghiari. Unele documente referitoare la spionajul Austro-Ungariei în România. Evreii spionează în favoarea Austro-Ungariei. Decorarea de către rege a unui spion. Între anii şiRomânia a fost inundată de spionii germani, austrieci, unguri, ruşi, bulgari, dar mai ales evrei.

Ziare româneşti cumpărate de către spionajul german. Spioni de seamă. După retragerea armatelor germane. Nepăsarea Parlamentului României faţă de abuzul saşilor. Mişcarea pan-europeană. Scurtă istorie a saşilor colonizaţi în Ardeal. Prezicerile lui Hitler referitoare la viitorul României.