Mihai Radulescu - Impuscarea Calaretului | PDF

Șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire, LS Hilton - (Maestra) 02 Domina # 5 | PDF

Gazda mea, după obicei, nu se referi la cele povestite de mine, ci la un amănunt al lor ce i se păruse mai semnificativ: - Nu cred să existe popor pentru care calul să nu fie asociat, din punct de vedere simbolic, lumii beznelor, rosti cu gravitate doamna Ecaterina Dobă. Mai ales femeile termenul, în gura domniei sale, căpăta nişte rotunjimi şi nişte ecouri nemaipercepute de mine de pe buzele altcuivamai ales noi, femeile, mult mai sensibile decât sexul opus de data aceasta introduse o nuanţă pejorativă, de parcă sexul opus n-ar fi fost cel masculin, adică 'sexul tare', ci dimpotrivă 'sexul slab', ceea ce era o aberaţie când vorbitoare era o femeie; dar ce să-i faci?

Zi-i doamna Ecaterina Dobă şi pace! Îşi ridică fesele, de amplitudinea unui cuptor rustic de lut, sprijinindu-se cu antebraţele pe cele două rezemătoare laterale ale fotoliului, şi le lăsă să cadă iarăşi, fierbinţi, în culcuşul lor, altfel rearanjate.

Recepţionăm, spuneam, imaginea calului ca zbucnind din adâncurile întunecoase, că-s ale pământului, că-s ale oceanelor, cu vigoarea unei explozii menstruale.

Ultimul său cuvânt avea o forţă de bombă incendiară. Calul este o progenitură a Nopţii şi a Misterului.

Aduce cu sine, în realitatea noastră, caracterul hrănitor, dar şi sufocant al Apelor de Început. Este purtător de viaţă, ca şi de moarte. Foc consumator şi triumfător. Îşi înălţă șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire, cu degetele alipite şi întinse, într-un gest de liturghisitor. Calul face parte din decorul de care ne- nconjoară Șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire cea Veşnică, alături de lună, ape, vis, vegetaţie şi Doamna Ecaterina Dobă şi cu sora ei Eufilia Mănăstire reprezentau comoara mea cea mai de preţ.

Eram coleg de cancelarie cu cea dintâi, la un liceu fără prea mare tradiţie, nici pretenţii. Înainte de a o auzi glăsuind pentru întâia oară, m-a fâstâcit prezenţa sa carnală bogată: umplea încăperea extrem de spaţioasă, obligându-ne pe noi ceilalţi treizeci-patruzeci de profesori de faţă să ne ştergem trupurile din dreptul său, să ne retragem - umbre în plină lumină - pe lângă pereţi.

Şi, într-o bună zi, într-o pauză dintre orele de curs, o 'fereastră', cum i se spune, pe care mi-o dedicam lecturii concentrate a unei cărţi de exerciţii yoghine, intrând majestuos în sala pustie, mă zări parcă pentru prima oară, deşi fusesem repartizat în acea şcoală de mai bine de o lună şi o salutam respectuos în fiecare dimineaţă, precum şi la plecare.

Șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire parte a pulpei sale şi a cărnii de pe şold mă acoperi, deoarece n-am apucat să mă retrag când asistenta medicala specializata in anti-aging căzu alături.

«С мобильника, - мысленно повторил Нуматака.  - Это кое-что .

Parcă zvârlise incomplet peste trupul meu o pilotă în flăcări. M-am roşit până la rădăcina părului. Printr-o reacţie ciudată, un strop de sudoare rece îmi lunecă de-a lungul coastelor, din subsoara opusă femeii.

Un nod, apărut din senin în gât, mă împiedică să răspund.

LS Hilton - (Maestra) 02 Domina #1.0 5

Nu era persoana care să ţină seama de ceea ce stârnise în mine. Am băgat de seamă ce mână voluntară avea, cât îi era de dinosaurică. Parcurse titlul. Privindu-mă fără să clipească, zâmbi şi articulă, neacordându-mi dreptul la replică: Uităturile mele, jenate de aţintirea ei posesivă, coborâră, să se fe-rească de arsură.

Asemeni celor trăite de peregrinul care, urcând absent panta molcumă a unei coline leneşe, când poteca îi ocoleşte acesteia culmea, este surprins de priveliştea alpină imensă, ascunsă până atunci de dealul pe care se află şi el, şi eu am tresărit, căci pupilele mi se umpleau de peisajul montan nesfârşit al pieptului profesoarei.

Sutienul rigid abia putea să stăvilească revărsările eruptive ale sânilor ei fără precedent, nici egal. Am simţit că ameţeam. Fiindcă, domnule profesor, eu sunt mai mult decât sunt. Aceasta era lucru sigur. Era 'mai multă' decât oricare dintre colegele noastre, luate mereu câte două şi legate fedeleş şi siamez una de cealaltă.

Spun asta neştiutorii. Aşa că avem multe de discutat împreună. Te rog, șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire. Cea dintâi cerere, odată ajuns la dumneaei, fu să-i fac pe loc o demonstraţie cu toate asanele yoghine pe care le practicam.

Nu mă aşteptase singură. Venise în vizită şi o cercetătoare de la un institut cu profil matematic. Solicitarea mă luase prin surprindere. Nu mă pregătisem, să-mi fi adus cu mine un costum de gimnastică. Cât o privea pe doamna Ecaterina Dobă, nu constituia un argument destul de serios pentru a-i fi înfruntată dorinţa.

șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire secrete anti-imbatranire versus lifting facial

M-am descălţat. Mi-am scos şosetele.

șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire balsam de buze sephora

Am descheiat cămaşa. Am depus-o pe un scaun. Mi-am dat jos pantalonii. Când, în final, am redeschis ochii, matematiciana, surâzând ambiguu, se pregăti să comenteze cele urmărite. Ruşinată de cele deconspirate asupra visului său cu ochii deschişi, se prefăcu grăbită şi ne lăsă pe doamna profesor şi pe mine între patru ochi.

Goodbye AviarioJP 👋

Doamnei Ecaterina Dobă nu-i trebui răgaz mai îndelungat de două săptămâni pentru a-mi dezbrăca sufletul tot astfel după cum, cu prilejul primei mele intrări în apartamentul său, mă dezbrăcase la propriu. Mi-a smuls, una după alta, toate draperiile câte-mi ascundeau trecutul, ca istorie, formare, mediu, gusturi, aspiraţii şi celelalte. Iar cu acestea încă definesc prea pe scurt procesul la care m-a supus.

A smuls până şi cortine despre care nici eu nu ştiam că-mi tăinuiau cotloane ale subconştientului înţesate vârf cu amintiri nerecomandabil a fi divulgate. Cu alte cuvinte, m-a jefuit până şi de trăsături pe care le ignoram a-mi fi aparţinut.

VP - 31 Judith Rashleigh nu exista online, dar Elizabeth Teerlinc, galeristă de succes, își făcea datoria de a menține o legătură cu mediul virtual. Dacă nu aș fi făcut-o, ar fi sărit prea tare în ochi, așa că, o dată la câteva zile, îmi petreceam jumătate de oră postând fără nicio tragere de inimă, în cea mai mare parte lucruri banale, fără fotografii personale, și întotdeauna legate de galeria Gentileschi. Nu eram prea vigilentă în a accepta prieteni — refuzurile ar fi atras prea multă atenție asupra mea. Alvin era înalt și deșirat, cu păr roșcat și o gură neatrăgător de umedă; nu l-am recunoscut, dar, pe de altă parte, mi-am dat seama de ce nu ar fi pus o poză personală drept imagine de profil.

La capătul acestei stoarceri silnice, tremuram lângă dumneaei, despuiat pe dinafară şi pe dinăuntru, ca o frunză, toamna, gata să fie luată de vânt. Ajunsesem tocmai bun pentru planurile domniei sale. Eram ucenicul ideal, urciorul gol ce aştepta să fie umplut. Pe Eufilia Mănăstire am zărit-o iniţial prin uşa odăii unde mă aflam, pe care o întredeschisese.

Numai vârful nasului tont şi un iris furişat cu indecenţă spre trupul meu, ieşit dintre veşminte ca din scoică, să evolueze în şirul de asane ce deveniseră cotidian publice de când cu aceste întrevederi. La început am crezut că doamna Ecaterina Dobă mă stârnea la spectacolul yoghin pentru a-şi satisface cine ştie ce perversitate a văzului.

Numai șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire de a o analiza, cu jertfa demnităţii mele personale, mă stimula să dau ascultare poruncii sale. Curând am priceput că era mult mai doctă decât mine în domeniul respectiv, că intenţiona să mă ajute efectiv şi că nu aveam decât de câştigat înfăţişându-mă ei ca la doctor. Ulterior, sora dumneaei s-a învăţat să ni se alăture, la un ceas-două după sosirea mea, atunci când socotea că ne trecuse timpul necesar schimbului de idei al intimităţii colegiale.

Aveam un noroc extraordinar. Interpretările simbolisticii dobândeau două culori complementare. Ecaterina Dobă se afunda în interpretarea 'neagră'. Sora sa, măritată Mănăstire, îşi lua zborul spre o lume solară.

Ambele, confruntate cu aceleaşi fenomene, le comentau - una cu bisturiul în stânga, cealaltă - cu el în dreapta.

șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire produse naturale anti-imbatranire pentru piele

Eu înfruptându-mă din darurile amândurora, izbuteam să scrutez panorama întreagă, în desfăşurarea-i neştirbită. Era o plăcere deosebită să le provoc la sfada intelectuală, o plăcere cu roade neîndoielnice. În ziua despre care e vorba, ne aflam iarăşi tustrei împreună la o similară agapă a sugestiilor esoterice, putând conduce la descifrarea unei enigme propuse de mine, ce mă frământa de câteva zile. Deşi abia îşi aduna forţele să mă lămurească şi încă nu intrase oratoarea nicidecum în miezul chestiunii, o simţeam pe doamna Eufilia vibrând de nerăbdarea de a purcede la rândul său la elucidarea ciudăţeniilor narate de mine.

Dar nu venise timpul dumneaei şi o ştia prea bine. Până n-o lăsa pe sora sa să strălucească aidoma lui Crai Nou pe cerul înserării, creme naturale fata lumină singulară în vastitatea celor ce ar fi putut fi descifrate, n-avea nici o şansă să deschidă gura.

Puneri la punct frecvente şi aspre o învăţaseră cum să se comporte în prezenţa sorei sale mai mici - după numărul anilor şi nu după dezvoltarea fizică. Pe când doamna Dobă vorbea, zăream cu ochii închipuirii inşi îmbrăcaţi cu veşminte din piei de animale, gălbui-vineţi pe pomeţi, frunte, cu nasurile storcite, cu peri rari pe bărbie şi sub nări, cu ochi înguşti, brăzdaţi şi încruntaţi de durere, întinzându-şi morţii pe glodul smârcos, alături de hoiturile cailor lor, odihnind capetele cadavrelor pe şeile folosite cât trăiseră.

Ţineau între degetele încleştate frâul, arcul. Porniră asiaticii sculaţi din morţi, călări pe ele, spre Celălalt Tărâm. Bocete șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire nechezări sălbatice îmi chemară privirile aiurea, unde, înecate în sânge gâlgâitor, erau sacrificate aceleaşi splendide animale, cu prilejul incinerării stăpânilor lor Vorbitoarea înţelese că exagerase reţinând cuvântul numai pentru sine. Despre viaţa lor particulară aflasem prea puţin. Totuşi şi atâta îmi era suficient pentru a trage concluzia că echilibrul li se întemeia pe contradicţie, nicidecum pe armonie.

Cititorul a înţeles că, de faţă cu altcineva, Ecaterina avea acceptul de a domina cuplul fratern. Aşa puţintică la trup cum se ivise, se opusese, în tinereţe, unei familii numeroase, excelând prin caractere tari şi îndârjite, şi învinsese de dragul surorii mai puţin vârstnice ca ea cu trei ani.

Ecaterinei îi ceruse mâna un ofiţer văduv, cu o situaţie bugetară sigură ce-l recomanda suficient. Dar nu şi pentru ambiţiile Eufiliei. Ţinu morţiş ca sora sa mai mică să-şi ia bacalaureatul şi licenţa şi să nu se gândească la măritiş până ce nu era sigură pe independenţa ei materială. Bineînţeles că nu greşise. Deşi, uneori îmi trece prin minte că ar mai fi putut s-o nicovala fierar elvetian anti imbatranire a lupta împotriva acelei căsătorii şi un alt motiv, mai puţin altruistic.

Anume, e posibil să fi tras sforile astfel încât să nu carecumva să se fi măritat șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire ei vreuna dintre celelalte pro-genituri ale părinţilor. Cum-necum, ea se înfăţişă a dintâi în faţa altarului să i se pună verigheta pe șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire. Tot dumneaei rămăsese unica surată ce perseverase în domeniul marital.

Căsnicia Ecaterinei, mai târzielnică, nu durase mai mult de o săptămână, când, afirmau gurile rele ale colegelor de cancelarie, șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire soţ refuzase să se lase bătut, drept care distinsa nevastă îi intentă divorţ pentru brutalităţi.

Mihai Radulescu - Impuscarea Calaretului

Despre celelate două nu obţinusem nici o informaţie decât că erau refugiate în Occident. Doamna Eufilia avea bărbat şi când le frecventam. Dar cum! Ea locuia cu Ecaterina; el la Mamaia.

șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire crema antirid rapoarte consumatori

Mi-e teamă chiar că divorţaseră de formă, pentru a nu fi fost obligaţi să vândă, datorită legilor obtuze ale comuniştilor, una dintre cele două proprietăţi, cea din blocul bucureştean şi căsuţa de vilegiatură - importantă deoarece aducea în sezon oarecare venit. Numeroase au fost despărţirile în faţa tribunalelor, dar nu şi în inimi, la care s-a recurs în acele vremuri deloc depărtate, pentru a nu se irosi zadarnic munca de o viaţă a soţilor.

De formă - de neformă, ţinând seamă şi de însumarea cheltuielilor impuse de deplasări, Eufilia nu-l vedea pe domnul Mănăstire mai des decât o dată pe lună - nici slujba lui portuară nu i-ar fi îngăduit mai frecvente plimbări cu trenul până-n Capitală.

Astfel, deşi, pentru cunoştinţe şi rubedenii, ea rămânea măritată, în sufletul său şi-n deşertul nopţilor sterpe, era conştientă că împărtăşea destinul solitar al Ecaterinei. Cu această completare am edificat cititorul asupra pricinii pentru care celor două le era mai la îndemână să convieţuiască: cheltuielile casnice, cu osebire ale cratiţei, se reduceau substanţial, iar, șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire 'două pe un balansoar', tristeţea era amăgită.

Fără să creadă careva că vanitatea m-ar face să-mi atribuiesc vrun merit, socotesc că irumperea mea în monotonia existenţei lor le-a umplut, într-un fel casa. Cineva rău intenţionat va gândi că Ecaterina, sprijinită de voluntarismul său irepresibil şi de jena mea înăscută în a-i contrazice pe cei din jur, mă reţinea jumătate de ceas la dispoziţia libidoului ei nerea-lizat, să mă privească în slip, nestânjenită, cât durau asanele de hatha yoga.

Deasemeni, acelaşi va considera că întâmplarea, mai mult sau mai puţin dirijată conştient, ce-i oferise Eufiliei prilejul să-şi imprime în memorie imaginea pomenită, era şi ea răsplătitoare, socotind că se mulţumea cu mult mai puţin decât sora sa. Oricum, se putea bănui că ambele îşi găsiseră terenul pe care să-şi clădească visările erotice când rămâneau la îndemâna instinctelor sâcâitoare.

Adevărul era altul: le ofeream stimularea intelectuală necesară susţinerii convingerii că studiile lor aride foloseau cuiva, ceea ce este esenţial. Șarpe maloja elvețian anti-îmbătrânire le redevenise utilă datorită atragerii mele sub acoperişul lor, în căminul lor de - hai să zicem aşa - 'domnişoare bătrâne'.

Va să zică, doamna Mănăstire pricepu că i se îngăduia să intervină. După cum menţionam, sensul în care dezvolta ea aceleaşi teme ce o preocupau şi pe doamna Dobă era invers celui adoptat de cea din urmă. Moartea nu este un fenomen definitiv pentru buriaţi. Ei consideră că adesea poate fi aparentă. De aceea leagă calul celui căzut alături de cadavrul său.

Dacă sufletul i se reîntoarce - după petrecerea cu sufletele duse - calul semnalează prin tremurat fericita revenire. Cât este de benefic calul, pentru aceiaşi şamani menţionaţi de Caty o numi ea pe doamna Dobă cu numele de alint, dar nu-şi răsuci capul spre dânsareiese din faptul că toba rituală, ale cărei bătăi provoacă transa şamanului, este cel mai ades confecţionată din piele de cal; ba iacuţii o şi numesc: "calul şamanului".

Urcarea în alte universuri este înfăptuită de către şaman călare pe o bâtă cu cap de cal.